Get the latest Flash Player to see this video.

 

Video Details

Tuy nhiên qua 1 người bạn là kĩ thuật
g VTC thì mình được biết rằng, thật sự
g có một góc quay báu vật CF vĩnh viễn
cố định 1 chỗ hết. Mỗi ngày VTC sẽ reset
quay báu vật trên cả trăm lần, do đó việc
vào góc quay để phán đoán là 1 điều không
.. Và anh bạn kĩ thuật viên nà... More

Added Mar 30, 2013  

Channel People

Duration 1:53   |   views 2688

Rating:


Tags


Permalink:

hindi Powered by YOUTUBE