Get the latest Flash Player to see this video.

 

Video Details

Genetski modifikovani organizmi (GMO) je
in za životne forme dobijene u
ratoriji, nasilnim kombinovanjem gena
ičitih vrsta, koje se nikada ne dešava u
odi. Organizam čoveka nije predodređen za
vu vrstu hrane. Postoji lista od 65
no dokumentovanih rizika po zdravlje
d k... More

Added Feb 11, 2013  

Channel News

Duration 5:42   |   views 826

Rating:


Tags


Permalink:

hindi Powered by YOUTUBE