Get the latest Flash Player to see this video.

 

Video Details

Përgjigje ndaj pyetjeve që i janë parashtruar hoxhës Enis Rama në faqen e tij në Facebook http://www.facebook.com/hoxheenisrama www.qsi-ks.com More

Added Feb 23, 2013  

Channel Education

Duration 30:15   |   views 4665

Rating:


Tags


Permalink:

hindi Powered by YOUTUBE